Waar staat de uiterste houdbaarheidsdatum op de fles?

De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de hals van de fles afgedrukt.