Privacybeleid van Sticker Mule EU

Sticker Mule EU host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.


Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Sticker Mule Italy srl
Viale A. Masini 12/14, 6th floor
40126 Bologna (BO)
VAT Number: IT03412181202
Bologna Chamber of commerce. REA 517310. CS: 50.000€ (I.V.)
Company subject to management and coordination of the sole shareholder Sticker Mule LLC

Eigenaar contact-e-mailadres: help@stickermule.com

Soorten verzamelde Gegevens

Onder het soort gegevens dat Sticker Mule EU zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookie; Gebruiksgegevens; e-mailadres; voornaam; achternaam; verschillende Gegevenstypes; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service.

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van Sticker Mule EU.
Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door Sticker Mule EU gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan Sticker Mule EU haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin Sticker Mule EU specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.
Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar.
Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door Sticker Mule EU of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door Sticker Mule EU dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit documenten in het Cookiebeleid worden aangegeven.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door Sticker Mule EU.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van Sticker Mule EU (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Bewaartijd

Tenzij anders aangegeven in dit document, worden Persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en kunnen ze langer worden bewaard op grond van een toepasselijke wettelijke verplichting of op basis van toestemming van de Gebruiker.

Het doel van de verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kan detecteren, en voor de volgende doeleinden: Tagbeheer, Analyses, Beheer van de Gebruikersdatabase, Remarketing en gedragsgerichte reclame, Adverteren, Contact met de Gebruiker, Verwerking van betalingen, Registratie en verificatie, Hosting- en back-endinfrastructuur, Sociale functies, Weergave van content van externe platforms en Interactie met live chatplatforms.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker het onderdeel "Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens" raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Adverteren

Met dit type dienstverlening kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertentiecommunicatiedoeleinden. Deze communicatie wordt weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op Sticker Mule EU, die kunnen zijn gebaseerd op de belangstelling van de Gebruiker.
Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven.
Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van Trackers om Gebruikers te identificeren, gedragsmatige retargeting toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de Gebruiker, of de prestaties van advertenties meten. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.
Dit soort diensten biedt meestal de mogelijkheid tot het afmelden voor dergelijke tracking. Naast een opt-outfunctie die door een van de onderstaande diensten wordt aangeboden, kunnen Gebruikers meer informatie vinden over hoe zij zich in het algemeen kunnen afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties in het in het onderdeel "Hoe u zich kunt afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties" in dit document.

Google Ads conversietracking (Google LLC)

De conversietracking van Google Ads is een analyseservice die wordt aangeboden door Google LLC die gegevens van het advertentienetwerk van Google Ads koppelt aan acties die worden uitgevoerd door Sticker Mule EU.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

Microsoft Advertising is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Microsoft Corporation.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Meta ads conversietracking (Meta-pixel) (Meta Platforms, Inc.)

De conversietracking van Meta Ads (Meta-pixel) is een analyseservice die wordt aangeboden door Meta Platforms, Inc. die gegevens van het advertentienetwerk van Meta koppelt aan acties die worden uitgevoerd door Sticker Mule EU. De Meta-pixel houdt conversies bij die kunnen worden toegeschreven aan advertenties op Facebook, op Instagram en in het Audience Network.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt out.

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC ("Google"). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van Sticker Mule EU, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Display Advertising-extensie voor Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics op Sticker Mule EU kan de op belangstelling gerichte advertenties van Google, externe bezoekersgegevens en informatie van de DoubleClick-cookie gebruiken om de analyse uit te breiden met demografische gegevens en gegevens over belangstelling en interactie.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

User ID-uitbreiding voor Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics op Sticker Mule EU maakt gebruik van een functie die User ID wordt genoemd. Met deze instelling kunnen Gebruikers nauwkeuriger worden gevolgd, door de Gebruiker met hetzelfde id te koppelen aan verschillende sessies en apparaten. De functie is zo opgezet dat Google een persoon niet individueel kan herkennen of permanent een bepaald apparaat kan herkennen.
Met de User ID-extensie kunnen Gegevens vanuit Google Analytics worden gekoppeld aan andere Gegevens over de Gebruiker die zijn verzameld door Sticker Mule EU.
Met de onderstaande opt-outkoppeling meldt u zich alleen af voor het apparaat waarop u werkt, en wordt u niet afgemeld van onafhankelijk uitgevoerd bijhouden van door u bezochte websites door de Eigenaar. Neem contact met de Eigenaar op via het in dit privacybeleid aangegeven e-mailadres om ook bezwaar te maken tegen de bovengenoemde tracering.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Direct verzamelde analyse (Sticker Mule EU)

Sticker Mule EU gebruikt een intern analysesysteem zonder inschakeling van externe partijen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Amplitude Analytics (Amplitude Inc.)

Amplitude Analytics is een analyseservice die wordt aangeboden door Amplitude Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Beheer van de Gebruikersdatabase

Met dit soort diensten kan de Eigenaar gebruikersprofielen creëren vanuit een e-mailadres, een eigennaam, of andere informatie die de Gebruiker verstrekt aan Sticker Mule EU, en kunnen de activiteiten van de Gebruiker worden gevolgd door analysefuncties. Deze Persoonsgegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de Gebruiker (zoals profielen in sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de Eigenaar kan weergeven en gebruiken om Sticker Mule EU te verbeteren.
Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten op basis van specifieke acties die in Sticker Mule EU zijn uitgevoerd.

Vero (Invc Me, Inc.)

Vero is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, die wordt aangeboden door Invc Me, Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Salesforce Sales Cloud (Salesforce.com, inc.)

Salesforce Sales Cloud is een beheersservice voor gebruikersdatabases die wordt aangeboden door salesforce.com, inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Contact met de Gebruiker

Mailinglijst of nieuwsbrief (Sticker Mule EU)

Door registratie voor de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst van contacten die emailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard in relatie met Sticker Mule EU. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt voor Sticker Mule EU of na het doen van een aankoop.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; voornaam.

Contactformulier (Sticker Mule EU)

Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker Sticker Mule EU toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; voornaam.

Hosting- en back-endinfrastructuur

Deze soort diensten hebben als doel het hosten van Gegevens en bestanden waarmee Sticker Mule EU kan werken en wordt gedistribueerd, evenals het aanbieden van een gebruiksklare infrastructuur voor het functioneren van bepaalde functies of onderdelen van Sticker Mule EU.
Bepaalde van deze diensten werken via servers die geografisch verspreid liggen, waardoor het moeilijk kan zijn om te bepalen waar de Persoonsgegevens feitelijk zijn opgeslagen.

Amazon Web Services (AWS) (Amazon Web Services, Inc.)

Amazon Web Services (AWS) is een hosting- en back-endservice service die wordt aangeboden door Amazon Web Services, Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Contentful (Contentful GmbH)

Contentful is een hosting- en back-endservice die wordt aangeboden door Contentful GmbH.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes.

Verwerkingslocatie: Duitsland – Privacybeleid.

Interactie met live chatplatforms

Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met externe platforms voor live chats vanaf de pagina's van Sticker Mule EU, voor het opnemen van contact met of zodat contact met u opgenomen kan worden door de ondersteuningsservice van Sticker Mule EU.
Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken. Daarnaast kunnen live chatgesprekken worden opgenomen.

Drift Widget (Drift.com, Inc.)

De Drift Widget is een dienst voor interactie met het Drift-live chatplatform die wordt aangeboden door Drift.com, Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Registratie en verificatie

Door registratie of verificatie, gaan Gebruikers ermee akkoord dat Sticker Mule EU ze herkent en ze toegang verschaft tot de specifieke diensten.
Afhankelijk van de hierna beschreven omstandigheden kunnen externe partijen registratie- en verificatiediensten verlenen. In dat geval heeft Sticker Mule EU toegang tot bepaalde Gegevens die door deze externe services zijn opgeslagen, voor registratie- en identificatiedoeleinden.

Google OAuth (Google LLC)

Google OAuth is een registratie- en verificatiedienst die wordt aangeboden door Google LLC verbonden aan het Google-netwerk.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Remarketing en gedragsgerichte reclame

Met dit soort diensten kunnen Sticker Mule EU en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van Sticker Mule EU door de Gebruiker.
Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door het volgen van Gebruiksgegevens en door gebruik van Trackers. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte advertentie-activiteiten beheren.
Bepaalde diensten bieden een remarketingoptie op basis van lijsten met e-mailadressen.
Naast de opt-outfuncties die worden aangeboden door een van de onderstaande Diensten, kunnen Gebruikers zich ook afmelden op de Opt-outpagina van het Network Advertising Initiative.

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

Remarketing in Google Ads (Google LLC)

Remarketing in Google Ads is een remarketing- en gedragsgerichte dienst die wordt aangeboden door Google LLC die de activiteit van Sticker Mule EU koppelt aan het advertentienetwerk Google Ads en de DoubleClick-cookie.

Gebruikers kunnen het gebruik van cookies om advertenties te personaliseren door Google uitschakelen in de Advertentie-instellingen van Google.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Remarketing met Google Analytics (Google LLC)

Remarketing met Google Analytics is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google LLC waarmee de tracking-activiteiten van Google Analytics en zijn Cookies worden gekoppeld aan het advertentienetwerk van Google Ads en het Doubleclick Cookie.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van Sticker Mule EU koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; e-mailadres.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van Sticker Mule EU koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Sociale functies

Vrienden uitnodigen en voorstellen (Sticker Mule EU)

Sticker Mule EU kan de verstrekte Persoonsgegevens gebruiken om Gebruikers toe te staan hun vrienden uit te nodigen - bijvoorbeeld via het adresboek, als toegang hiertoe is verleend - en om vrienden of relaties hierin voor te stellen.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes.

Tagbeheer

Dit type dienst helpt de Eigenaar bij het beheren van tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor Sticker Mule EU.
Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

Segment (Segment.io Inc.)

Segment is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Segment.io, Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Verwerking van betalingen

Met betalingsverwerkingsdiensten kan Sticker Mule EU betalingen verwerken die per creditcard, bankoverschrijving of op andere wijze worden uitgevoerd. Om een betere beveiliging te bereiken, deelt Sticker Mule EU uitsluitend de informatie die nodig is om de transactie uit te voeren met de financiële instellingen die de transactie verwerken.
Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten met facturen of kennisgevingen over de betaling.

Stripe (Stripe Inc)

Stripe is een betalingsdienst die wordt aangeboden door Stripe Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Paypal (PayPal Inc.)

PayPal is een betalingsdienst die wordt aangeboden door PayPal Inc., waarmee Gebruikers online kunnen betalen.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van Sticker Mule EU bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

Wistia widget (Wistia, Inc.)

Wistia is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Wistia, Inc. waarmee Sticker Mule EU dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Informatie over afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties

In aanvulling op de afmeldingsmogelijkheden die door de in dit document vermelde diensten worden geboden, kunnen Gebruikers meer informatie vinden over hoe zij zich in het algemeen kunnen afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties in het desbetreffende gedeelte van het Cookiebeleid.

Cookiebeleid

Sticker Mule EU gebruikt Trackers. Meer informatie voor de Gebruikers is te vinden in het Cookiebeleid.

Verdere informatie voor gebruikers

Rechtsgrond voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven.
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Nadere informatie over de retentietijd

Tenzij anders aangegeven in dit document, worden Persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en kunnen ze langer worden bewaard op grond van een toepasselijke wettelijke verplichting of op basis van toestemming van de Gebruiker.

Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Rechten van Gebruikers op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Voor zover wettelijk toegestaan, hebben Gebruikers in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming.
 • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.
 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar het buitenland, waaronder naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen en kosteloos bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Indien de Gebruiker bezwaar maakt tegen het verwerken voor directmarketingdoeleinden, worden de Persoonsgegevens niet verder voor deze doeleinden verwerkt. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld, waarbij de Gebruiker de wettelijk voorgeschreven informatie wordt verstrekt. Elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking wordt door de Eigenaar meegedeeld aan elke eventuele ontvanger van deze Persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Op verzoek van Gebruikers stelt de Eigenaar Gebruikers op de hoogte van deze ontvangers.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van Sticker Mule EU of de hieraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan Sticker Mule EU op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen Sticker Mule EU en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met Sticker Mule EU registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen Sticker Mule EU en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit Sticker Mule EU (of externe diensten die worden ingezet in Sticker Mule EU ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van Sticker Mule EU worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van Sticker Mule EU die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Verwerker)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van Sticker Mule EU. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van Sticker Mule EU, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Sticker Mule EU (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door Sticker Mule EU zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

Tracker

Onder Tracker worden alle technologieën verstaan - bv. Cookies, unieke identificaties, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting - waarmee Gebruikers gevolgd kunnen worden, bv. door toegang tot op het opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.

Juridische informatie

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op Sticker Mule EU, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update: 7 maart 2024