Hebben alle leden toegang tot alle bestellingen in het teamaccount?

Ja. Leden kunnen bestellingen en informatie over het teamaccount bekijken, maar kunnen niet reageren op proefdrukken die niet van henzelf zijn, tenzij zij de aangewezen goedkeurder van het team zijn.